Ehdot

Osapuolet

Kauppias

Ab Wilson Charter Oy

Laivurintie 18
25950 Rosala
050 551 4266
info@wilsoncharter.fi.fi
Y-tunnus 1509266-5

Wilson Charterin Johku-kauppa saattaa sisältää usean eri kauppiaan tuotteita ja palveluja, joita voi kerätä samaan ostokoriin ja maksaa lopuksi yhdellä maksusuorituksella. Jokainen kauppias toimii itsenäisesti ja tuotteiden sekä palvelujen tilaukset sekä maksut kulkevat aina suoraa asiakkaan ja kauppiaan välillä. Tilauksesta syntyy erilliset sopimukset kunkin kauppiaan kanssa ja kukin kauppias vastaa omien tuotteiden ja palveluidensa toteuttamisesta. Tuotteisiin/palveluihin liittyvät kysymykset tulee esittää ensisijaisesti suoraan tuotetta/palvelua myyvälle kauppiaalle.

Tieto kauppiaasta, yhteystiedot ja linkki kauppiaan ehtoihin esitetään aina myytävän tuotteen tai palvelun yhteydessä. Tutustuthan ehtoihin huolellisesti ennen varaamista/ostoa.

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ostaessaan Wilson Charterin tuotteita ja palveluja. Lisäksi asiakas sitoutuu noudattamaan kauppiaskohtaisia ehtoja ostaessaan muiden kauppiaiden tuotteita ja palveluja Wilson Charterin Internet-palveluissa.

 

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan Wilson Charterin varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Jäljempänä näistä käytetään yhteistä nimitystä ”matka”.

Varaaminen ja varauksen voimaantulo

 • Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu matkan kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.
 • Osallistujan tulee varmistaa, että matka on hänen fyysisen kykynsä ja osaamisensa kannalta sopivalla tasolla.
 • Osallistujan tulee itse huolehtia sairas- ja tapaturmavakuutuksista sekä mahdollisista matka-, matkatavara- ja peruutusturvavakuutuksista.
 • Wilson Charter ei voi ottaa vastuuta mahdollisista kolmannen osapuolen (lentoyhtiöt, hotellit jne) järjestelyjen laadusta tai näiden myöhästymisistä.
 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Wilson Charter ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta, vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Wilson Charteriin tilanteen korjaamiseksi.
 • Wilson Charter ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.
 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Wilson Charter on saanut tiedon peruutuksesta.
 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 21 vrk, mutta vähintään 7 vrk, peritään 10% tilauksen kokonaishinnasta.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 7 vrk, mutta vähintään 3 vrk, peritään 50% tilauksen kokonaishinnasta.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 72h, peritään 100% tilauksen kokonaishinnasta.
 • Mikäli asiakas jättää saapumatta paikalle tekemättä peruutusta, peritään tilauksen koko hinta.
 • Varaus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää toiseen ajankohtaan seuraavin ehdoin:
  • Siirron tulee tapahtua viimeistään 7 vrk ennen alkuperäisen varauksen alkua.
  • Asiakas maksaa alkuperäisen ja uuden varauksen mahdollisen hinnanerotuksen lisäksi siirtopalkkion 15,00 euroa (sis. alv 24%).
  • Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina 95% tilauksen kokonaishinnasta riippumatta peruutusajankohdasta.

Kauppiaan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen, Force Majeure, sattuessa, kuten sääolosuhteet, tekninen vika tai muut liikenneolosuhteet, joista ei voi vastata, on Wilson Charterilla oikeus tehdä muutoksia aikatauluun, suorittaa kuljetus muulla aluksella tai peruuttaa tilaus. Peruutuksesta ilmoitetaan viivytyksettä asiakkaalle. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada matkasta maksamansa hinta kokonaisuudessaan takaisin.
 • Force majeure -esteen takia peruutetusta matkasta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

 

Matkustajan velvollisuudet ja vastuu

 • Osallistuja sitoutuu noudattamaan aluksessa kirjallisia ja/tai suullisia ohjeita, sääntöjä ja määräyksiä.
 • Matkustaja ei saa häiritä käyttäytymisellään muita matkustajia. Jos matkustaja olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänen matkalle lähtönsä evätä tai hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen ja hän vastaa itse kaikista kotimatkastaan aiheutuvista kuluista.
 • Wilson Charter pidättää oikeuden kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa, joka voi aiheuttaa varustamolle kuluja tai joka on sellaisessa tilassa, että voi mahdollisesti vahingoittaa toisen henkilön terveyttä tai muulla tavoin loukata toisen henkilön oikeuksia. Päihtynyt tai järjestyshäiriöitä aiheuttava matkustaja voidaan poistaa niin meno- kuin paluumatkalla.
 • Matkustaja on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään aiheuttaa matkanjärjestäjälle tai kolmansille osapuolille
 • Lemmikkieläimet
 • Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä, eikä niitä saa jättää yksin ilman valvontaa.
 • Varaajan tulee noudattaa myös mahdollista erikseen annettua lemmikkieläimiin liittyvää tarkentavaa ohjeistusta

Erityisehdot

Matkustaja saa kuljettaa mukanaan kohtuullisen määrän matkatavaraa. Mikäli matkatavara, käsimatkatavara mukaan lukien, voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa tai vaatii erityistä hoitoa, matkustajan on ennen matkan alkamista ilmoitettava asiasta Wilson Charterille.

Tiettyjä kohteita koskevat lisä- ja erityisehdot

 

Bengtskärin majakka

 •     Tuuli/aallokko voi estää liikennöinnin saarelle tai aiheuttaa muutoksia matka-aikoihin ja     aikatauluun
 •     Lemmikkieläimien tuominen saarelle on kielletty huhti-, touko- ja kesäkuussa
 •     Miehittämättömien ilma-alusten, kuten dronejen, lennättäminen on kielletty
 •     Yöpyminen Bengtskärin saarella on sallittu vain majakan hotellissa

Vahinkojen korvaukset

 • Matkustaja on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään aiheuttaa matkanjärjestäjälle tai kolmansille osapuolille.
 • Varaaja on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.
 • Wilson Charter ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista, tai kolmannesta osapuolesta asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset huomautukset ja valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.
 • Mikäli asiakas ei ole matkansa aikana ollut yhteydessä mahdollisista epäkohdista, eikä näin ole antanut Wilson Charterille mahdollisuutta korjata epäkohtia jo matkan aikana, asiakas menettää oikeuden mahdollisiin hyvityksiin.
 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä kirjallisesti.
 • Wilson Charter pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti, kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.
 • Jos asiakas ja Wilson Charter eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Tätä ennen asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).
 • Tätä sopimusta koskevat riidat voidaan kantajan valinnan mukaan panna vireille yleisissä tuomioistuimissa Suomessa.
 • Tutustu myös EU:n säädökseen (1177/2010) matkustajan oikeuksista meri- ja sisävesimatkoilla  sekä EU:n säädökseen (392/2009) kuljettajan vahingonvastuusta merellä tapahtuvan matkustajien kuljetuksen yhteydessä.

 

Toimitusehdot

Sopimuksen syntyminen

 • Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).
 • Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

 

Maksuehdot

 • Wilson Charter soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.
 • Wilson Charter ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Maksaminen Wilson Charterin laskulla
  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä
  • Mikäli varattavan kohteen tai tuotteen laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, tilaus poistuu ja kohde palautuu takaisin kauppaan
 • Maksupalvelutarjoaja
  Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

  Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
  Innova 2
  Lutakonaukio 7
  40100 Jyväskylä
  Puhelin: 0207 181830

            www.paytrail.com

 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä,  Wilsaon Charter ei käsittele tilausta.

Yleiset ehdot

 

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.
 • Sovellamme dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia henkilömäärästä sekä ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittain ja päivittäin.
 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.
 • Myymme tuotteita ja palveluja täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille. Tilaajan tulee olla täysi-ikäinen eli vähintään 18 vuotias.
 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
 • Wilson Charterilla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin, ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.
 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin