Ehdot

Osapuolet

Kauppias

Ab Wilson Charter Oy

Laivurintie 18
25950 Rosala
050 551 4266
info@wilsoncharter.fi
Y-tunnus 1509266-5

Wilson Charterin Johku-kauppa saattaa sisältää usean eri kauppiaan tuotteita ja palveluja, joita voi kerätä samaan ostokoriin ja maksaa lopuksi yhdellä maksusuorituksella. Jokainen kauppias toimii itsenäisesti ja tuotteiden sekä palvelujen tilaukset sekä maksut kulkevat aina suoraa asiakkaan ja kauppiaan välillä. Tilauksesta syntyy erilliset sopimukset kunkin kauppiaan kanssa ja kukin kauppias vastaa omien tuotteiden ja palveluidensa toteuttamisesta. Tuotteisiin/palveluihin liittyvät kysymykset tulee esittää ensisijaisesti suoraan tuotetta/palvelua myyvälle kauppiaalle.

Tieto kauppiaasta, yhteystiedot ja linkki kauppiaan ehtoihin esitetään aina myytävän tuotteen tai palvelun yhteydessä. Tutustuthan ehtoihin huolellisesti ennen varaamista/ostoa.

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ostaessaan Wilson Charterin tuotteita ja palveluja. Lisäksi asiakas sitoutuu noudattamaan kauppiaskohtaisia ehtoja ostaessaan muiden kauppiaiden tuotteita ja palveluja Wilson Charterin Internet-palveluissa.

 

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan Wilson Charterin varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Jäljempänä näistä käytetään yhteistä nimitystä ”matka”.

Varaaminen ja varauksen voimaantulo

 • Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu matkan kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.

 • Osallistujan tulee varmistaa, että matka on hänen fyysisen kykynsä ja osaamisensa kannalta sopivalla tasolla.

 • Osallistujan tulee itse huolehtia sairas- ja tapaturmavakuutuksista sekä mahdollisista matka-, matkatavara- ja peruutusturvavakuutuksista.

 • Wilson Charter ei voi ottaa vastuuta mahdollisista kolmannen osapuolen (lentoyhtiöt, hotellit jne) järjestelyjen laadusta tai näiden myöhästymisistä.

 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Wilson Charter ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta, vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Wilson Charteriin tilanteen korjaamiseksi.

 • Wilson Charter ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.

 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

 • Henkilötiedot

  Pyydämme sinua ilmoittamaan lakisääteiset henkilötiedot matkustajarekisteröintiä varten tehdessäsi varausta. Tiedot ovat luottamuksellisia emmekä luovuta niitä kolmansille osapuolille kaupallisiin tarkoituksiin. Emme myöskään itse käytä tietoja suoramarkkinointiin ilman asiakkaan suostumusta.

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Wilson Charter on saanut tiedon peruutuksesta.

 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.

 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa yli 7 vrk, peritään 2,5% tilauksen kokonaishinnasta.

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 7 vrk, mutta vähintään 3 vrk, peritään 50% tilauksen kokonaishinnasta.

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 72h, peritään 100% tilauksen kokonaishinnasta.

 • Mikäli asiakas jättää saapumatta paikalle tekemättä peruutusta, peritään tilauksen koko hinta.

 • Varaus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää toiseen ajankohtaan seuraavin ehdoin:

 • Siirron tulee tapahtua viimeistään 24 h ennen alkuperäisen varauksen alkua. Poikkeuksena haahkasafarit ja syysretket, jolloin siirron tulee tapahtua 120h ennen alkuperäisen varauksen alkua.

  • Asiakas maksaa alkuperäisen ja uuden varauksen mahdollisen hinnanerotuksen lisäksi siirtopalkkion 10,00 euroa (sis. alv 24%).

  • Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina 100% tilauksen kokonaishinnasta riippumatta peruutusajankohdasta.

Kauppiaan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen, Force Majeure, sattuessa, kuten sääolosuhteet, tekninen vika tai muut liikenneolosuhteet, joista ei voi vastata, on Wilson Charterilla oikeus tehdä muutoksia aikatauluun, suorittaa kuljetus muulla aluksella tai peruuttaa tilaus. Peruutuksesta ilmoitetaan viivytyksettä asiakkaalle. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada matkasta maksamansa hinta kokonaisuudessaan takaisin.

 • Force majeure -esteen takia peruutetusta matkasta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

 • Wilson Charter ei vastaa myöhästymisestä johtuvista vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista.

 

Matkustajan velvollisuudet ja vastuu

 • Osallistuja sitoutuu noudattamaan aluksessa kirjallisia ja/tai suullisia ohjeita, sääntöjä ja määräyksiä.

 • Matkustaja ei saa häiritä käyttäytymisellään muita matkustajia. Jos matkustaja olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänen matkalle lähtönsä evätä tai hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen ja hän vastaa itse kaikista kotimatkastaan aiheutuvista kuluista.

 • Wilson Charter pidättää oikeuden kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa, joka voi aiheuttaa varustamolle kuluja tai joka on sellaisessa tilassa, että voi mahdollisesti vahingoittaa toisen henkilön terveyttä tai muulla tavoin loukata toisen henkilön oikeuksia. Päihtynyt tai järjestyshäiriöitä aiheuttava matkustaja voidaan poistaa niin meno- kuin paluumatkalla.

 • Matkustaja on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään aiheuttaa matkanjärjestäjälle tai kolmansille osapuolille

 • Lemmikkieläimet

 • Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä, eikä niitä saa jättää yksin ilman valvontaa.

 • Varaajan tulee noudattaa myös mahdollista erikseen annettua lemmikkieläimiin liittyvää tarkentavaa ohjeistusta

Erityisehdot

Matkustaja saa kuljettaa mukanaan kohtuullisen määrän matkatavaraa. Mikäli matkatavara, käsimatkatavara mukaan lukien, voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa tai vaatii erityistä hoitoa, matkustajan on ennen matkan alkamista ilmoitettava asiasta Wilson Charterille.

Tiettyjä kohteita koskevat lisä- ja erityisehdot

 

Bengtskärin majakka

 • Tuuli/aallokko voi estää liikennöinnin saarelle tai aiheuttaa muutoksia matka-aikoihin ja aikatauluun

 • Lemmikkieläimien tuominen saarelle on kielletty huhti-, touko- ja kesäkuussa

 • Miehittämättömien ilma-alusten, kuten dronejen, lennättäminen on kielletty

 • Yöpyminen Bengtskärin saarella on sallittu vain majakan hotellissa

Vahinkojen korvaukset

 • Matkustaja on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään aiheuttaa matkanjärjestäjälle tai kolmansille osapuolille.

 • Varaaja on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.

 • Wilson Charter ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista, tai kolmannesta osapuolesta asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset huomautukset ja valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.

 • Mikäli asiakas ei ole matkansa aikana ollut yhteydessä mahdollisista epäkohdista, eikä näin ole antanut Wilson Charterille mahdollisuutta korjata epäkohtia jo matkan aikana, asiakas menettää oikeuden mahdollisiin hyvityksiin.

 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä kirjallisesti.

 • Wilson Charter pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti, kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.

 • Jos asiakas ja Wilson Charter eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Tätä ennen asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

 • Tätä sopimusta koskevat riidat voidaan kantajan valinnan mukaan panna vireille yleisissä tuomioistuimissa Suomessa.

 • Tutustu myös EU:n säädökseen (1177/2010) matkustajan oikeuksista meri- ja sisävesimatkoilla  sekä EU:n säädökseen (392/2009) kuljettajan vahingonvastuusta merellä tapahtuvan matkustajien kuljetuksen yhteydessä.

 

Toimitusehdot

Sopimuksen syntyminen

 • Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).

 • Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

 

Maksuehdot

 • Wilson Charter soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.

 • Wilson Charter ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.

 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Maksaminen Wilson Charterin laskulla

 • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä

  • Mikäli varattavan kohteen tai tuotteen laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, tilaus poistuu ja kohde palautuu takaisin kauppaan

 • Maksupalvelutarjoaja

  Maksaminen
  
  Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.
  
  Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.
  
  Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/
  
  Maksutavat
  
  Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto ja Enterpay Lasku yritykselle.
  
  MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.
  
  Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/
  
  Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.
   
  Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot
  
  Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
  Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
  Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16)
  Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

 

 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä,  Wilson Charter ei käsittele tilausta.

 

Yleiset ehdot

 

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.

 • Sovellamme dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia henkilömäärästä sekä ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittain ja päivittäin.

 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.

 • Myymme tuotteita ja palveluja täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille. Tilaajan tulee olla täysi-ikäinen eli vähintään 18 vuotias.

 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.