Integritetspolicy

1. Registeransvarig

Ab Wilson Charter Oy
Båtmansvägen 18
25950 Rosala
Finland
+358 50 551 4266
info@wilsoncharter.fi 
FO-nummer 1509266-5

2. Kontaktperson

Virpi Heino

Ab Wilson Charter Oy
Båtmansvägen 18
25950 Rosala
Finland
+358 50 551 4266
info@wilsoncharter.fi 
FO-nummer 1509266-5

3. Registrets namn

Wilson Charters kundregister

4. Ändamål med behandling av personuppgifter

Registrets ändamål är bevarande av lagstadgade (Lag om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet 2006/308 6 §) uppgifter om resande, möjliggörande av kundkontakt förutsatt för kundbetjäning, upprätthållande av kundförhållanden. Direktmarknadsföring när kunden inte har nekat det.

Utöver detta samlas registret för att möjliggöra handel på nätet, som t.ex förmedlande av orderinformation, faktureringsinformation, information om betalningsbekräftelse eller behandlingsinformation mellan säljaren och kunden, med Rosala & Bengtskär bokningsbyråns webbutik.

5. Registrets datainnehåll

För- och efternamn
Gatuadress
Postnummer och ort
Land
Telefonnummer
E-postadress
Personbeteckning (fakturerings- eller kreditköp)

Från företag även:

Företagets namn
FO-nummer/organisationsnummer
E-faktura-adress och operatörens service ID

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter samlas in med Johku-webbtjänstens digitala formulär, via övriga digitala kanaler (så som kommunikationsappar), per e-post, per telefon, med brev eller kundmöten. Kunderna fyller i / ger uppgifterna personligen då de beställer från Johku-webbutik eller via andra kanaler.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter kan överföras eller lämnas ut inom de gränser gällande lagstiftning tillåter och förutsätter. Uppgifter överförs inte till länder utanför EU/EES.

8. Principerna för skyddet av registret

A. Manuellt material

Om material skrivs ut från det elektroniska registret, förvaras materialet i ett låst utrymme. Endast registeransvarige och lagstadgade myndigheter har rätt att använda materialet.

B. Elektroniskt material

Registret finns på Aptual Commerce Oy:s server i bevakad servercentral. Endast registeransvarige och Aptual Commerce Oy:s teknisk underhållspersonal har tillgång till fullständiga uppgifter i registret. Säljaren, som har anskaffat Johku-service, har tillgång till personuppgifter av kunder som har gjort beställning på säljarens Johku-webbutik i den omfattning som handeln kräver.

9. Granskningsrätt

Var och en har rätt att granska uppgifter om sig själv. Granskningsrätten är avgiftsfri om den utövas högst en gång om året. Begäran om kontroll ska göras skriftligt till registeransvarige.

10. Rätt att kräva rättelse av uppgifter

Den registrerade har rättighet att när som helst kräva att personuppgifterna korrigeras. Begäran om sådan korrigering ska skickas skriftligt till registeransvarige.

11. Övriga rättigheter

Enligt personuppgiftslagens 30 § ”den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar liksom även för personmatriklar och släktforskning”.

Begäran om kontroll, korrigering och förbud för behandling av uppgifter som gäller registrerade själv ska skickas till Ab Wilson Charter Oy.

Ab Wilson Charter Oy
Båtmansvägen 18
25950 Rosala
Finland
+358 50 551 4266
info@wilsoncharter.fi 
FO-nummer 1509266-5

Kakor

Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Kakor är små filer som webbläsaren sparar på användarens hårdskiva. Webbplatsen använder sessionskakor, som bara sparas tillfälligt medan du är inne på sidorna, och beständiga kakor, som sparar en fil på din hårddisk. Kakor används för att förbättra användarvänligheten på webbplatsen. Om du är en registrerad användare, administrerar kakor även inloggning och tillgång till sidor menade endast för registrerade användare. Kakor ger möjlighet att observera och följa användarnas intressen och därmed förbättra webbplatsens användbarhet. Webbläsarna tillåter kakor i allmänhet automatiskt. Du kan hantera och blockera kakor i webbläsarens inställningar, men begränsning av kakor kan påverka webbplatsens användbarhet.

Kakor för marknadsföring kan användas för att optimera användarens reklamupplevelse. Andra leverantörer, även Google, kan också använda kakor eller andra liknande webbspårningsteknologier (1 pixels bildfil) för att förbättra reklamupplevelse.

Informationen som samlas in med kakor och andra webbspårningsteknologier innehåller inte personuppgifter, aktiviteter på nätet kan inte kopplas till en viss person.